Narvik 1-M. Rolvag
 
00:00:00
 

 

Tromsø 1-H. Skagseth
 
00:00:00
 

 

LIVE