Sivert
 
01:30:30
 

 

Gulbrand Stenrud Nilsen
 
01:31:05
 

 

LIVE